PERSONPOLITIK

Et af Sct. Knudsborg ApS overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Sct. Knudsborg ApS ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Sct. Knudsborg ApS håndterer dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Sct. Knudsborg ApS driver stedet Sct. Knudsborg bestående af 6 udlejningsenheder til Ferie, konference, event, Brylluppers og meget mere.

Sct. Knudsborg ApS (benævnes herefter Sct. Knudborg) er dataansvarlig.

Sct. Knudsborgs kontaktoplysninger er:

Sct. Knudsborg
Lille Brogårdsvej 11A, Bro Strand
5464 Brenderup
Att.: CEO, Martin Finnemann

Sct. Knudsborg udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du, ved bestilling af én eller flere af vor serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Sct. Knudsborg, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Sct. Knudsborg.

HVORDAN INDSAMLER SCT. KNUDSBOG PERSONOPLYSNINGER?

Sct. Knudsborg indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Sct. Knudsborgs serviceydelser
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Sct. Knudsborgs serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Via browser cookies og web beacons
 • I forbindelse med brug af Sct. Knudsborgs digitale ydelser
 • Når du abonnerer på Sct. Knudsborgs nyhedsbreve
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Via TV-overvågning
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven
 • TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster
 • Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hotellets indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception.

HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER Sct. Knudsborg?

Sct. Knudsborg indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Sct. Knudsborg personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Sct. Knudsborg mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Sct. Knudsborg det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Sct. Knudsborg i nogle tilfælde supplerer vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Sct. Knudsborgs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

ONLINE KØB MED KREDITKORT

Sct. Knudsborg anvender nets som betalingssystem (nets www.nets.eu), i forbindelse med dine køb af serviceydelser/varer og betaling med kreditkort.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Sct. Knudsborg de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Sct. Knudsborg indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Sct. Knudsborg indsamler samt formålet med indsamlingen.

Sct. Knudsborgs formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Sct. Knudsborgs serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Sct. Knudsborgs serviceydelser
 • Tilpasning af Sct. Knudsborgs kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til Sct. Knudsborg
 • Opfyldelse af lovkrav.

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Sct. Knudsborg baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Sct. Knudsborg kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med ophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Sct. Knudsborg behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Sct. Knudsborg kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Sct. Knudsborg forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Sct. Knudsborgs serviceydelser.

Oplyser du Sct. Knudsborg om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Sct. Knudsborg oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Sct. Knudsborg generelt.

I nogle tilfælde vil Sct. Knudsborg modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Sct. Knudsborgs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Sct. Knudsborg ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Sct. Knudsborg er pålagt at registrere.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Sct. Knudsborg behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Sct. Knudsborg har registreret om dig.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Sct. Knudsborg har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Sct. Knudsborg alle oplysninger, som Sct. Knudsborg ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Sct. Knudsborgs behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til Sct. Knudsborg, og som Sct. Knudsborg behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af Sct. Knudsborgs formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Sct. Knudsborg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bede du sende en anmodning til Info@sctknudsborg.dk

Sct. Knudsborg vender tilbage med et svar indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder.

Sct. Knudsborg vil altid informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du gøres samtidig opmærksom på, at Sct. Knudsborg, af sikkerhedsmæssige hensyn, skal være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles. Sct. Knudsborg kan i den forbindelse fx bede om at få tilsendt en kopi af dit kørekort eller dit pas.

Hvis du er Comwell Club medlem, kan du til hver en tid få adgang til, gennemse og opdatere de oplysninger, som du gav ved din tilmelding, ved at logge ind på din Comwell Club profil.

Du kan altid kontakte Sct. Knudsborg på info@sctknudsborg,.dk, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Sct. Knudsborg kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier)

OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Sct. Knudsborg beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager Sct. Knudsborg løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Sct. Knudsborg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Sct. Knudsborg sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Sct. Knudsborg udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Sct. Knudsborg kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Sct. Knudsborg sletter dine personoplysninger, når Sct. Knudsborg efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

COOKIES

Sct. Knudsborg anvender cookies til Sct. Knudsborgs digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik FINDES HER

 

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Sct. Knudsborgs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

Sct. Knudsborg ApS

Lille Brogårdsvej 11A, Bro Strand

5464 Brenderup

Att.: CEO, Martin Finnemann

Emailadresse: info@sctknudsborg.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Sct. knudsborgs hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Februar, 2022.